Výše platby za členství v SK Start i v KČT v r. 2018

 

Každý člen kategorie Junior a Senior má od druhého roku členství nárok příspěvek na činnost v částce 150,-Kč za rok – viz poznámka * v závorce v tabulce níže. Další výhodu může aktivní člen získat proplacením některých výloh z jednotlivých akcí, jako kvalifikovaný vedoucí výletů nebo za pomoc při organizaci veřejných pochodů pořádaných oddílem.

 

Kategorie členstva

Členský příspěvek v Kč

základní

rozšířený

TOP

Junioři (od roč. 1992 výše)

500 (350)*

820 (670)*

1600 (1450)*

Dospělí (muži a ženy roč. 1958 až 1991)

700

1020

1790

Senioři (muži a ženy do roč. 1957)

500 (350)*

820 (670)*

1600 (1450)*

Roční předplatné časopisu Turista (10 výtisků/rok)

320

v ceně

v ceně