Výše platby za členství v SK Start i v KČT v r. 2017

 

V roce 2017 jsou naše členské příspěvky kompenzovány podle kategorií částkou 200,-Kč a 350,- Kč – viz poznámka * v závorce v tabulce níže. Další výhodu může aktivní člen získat proplacením některých výloh z jednotlivých akcí, jako kvalifikovaný vedoucí výletů nebo za pomoc při organizaci veřejných pochodů pořádaných oddílem.

 

Kategorie členstva

Členský příspěvek v Kč

základní

rozšířený

TOP

Junioři (od roč. 1991 výše)

700 (350)*

750

1450

Dospělí (muži a ženy roč. 1957 až 90)

900 (700)*

1100

1850

Senioři (muži a ženy do roč. 1956)

700 (350)*

750

1450

Roční předplatné časopisu Turista (10 výtisků/rok)

320

v ceně

v ceně